Vrácení a výměna zboží

1. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 2 roky.

2. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.

3. Kupující je povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím zboží se rozumí předání zboží dopravcem kupujícímu. V případě, že bude kupujícímu doručena poškozená zásilka, uvede kupující do předávacího protokolu vady odůvodňující nepřevzetí zásilky tak, aby prodávající mohl po přepravci žádat náhradu takto vzniklé škody. Oprávněnou reklamaci vyřídí prodávající obratem.

4. Před započetím reklamačního řízení doporučujeme kontaktovat prodávajícího e-mailem na adrese lenlenlace@gmail.com. Popsat zběžně druh reklamace a připojit fotodokumentaci vady na výrobku. Prodávající rozhodne o dalším postupu a při nutnosti zaslání výrobku zpět, postupujte dle dalších bodů.

5. Reklamované zboží doporučujeme doručit osobně či kurýrní službou na adresu sídla společnosti Lenka Markovičová, Len frivolitky.

6. Ke zboží doporučujeme doložit doklad o zakoupení zboží, popsat zjištěné vady a uvést nárok, který kupující v důsledku vady uplatňuje. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží, které bylo odesláno na dobírku nebo na dodejku na konkrétní osobu.

7. Kupující může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží nebo výměnu zboží za nové. V některých zákonných případech je rovněž možné požadovat odstoupení od kupní smlouvy a navrácení kupní částky.

8. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě, nejpozději do 30-ti dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet oznámením reklamace následujícím dnem doručení zboží na adresu prodávajícího. 30 denní lhůta je určena jen pro koncové spotřebitele, ne pro nákup na IČ.

9. Nebude-li reklamace v uvedené lhůtě prodávajícím vyřízena, má kupující právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy.

10. Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

11. V případě zamítnutí reklamace reklamovaného zboží je možno zboží zdarma zlikvidovat, osobně po předchozí domluvě vyzvednout a nebo vrátit zpět na adresu uživatele (spedici je nutno individuálně zařídit, objednává a hradí adresát)

Reklamace je pro obě strany nepříjemná a proto se snažíme každému našemu zákazníkovi vyjít maximálně vstříc. Pokud Vám není cokoliv z našeho reklamačního řádu jasné, kontaktujte nás na lenlenlace@gmail.com; rádi Vám vše vysvětlíme.

Žádná položka